pH wody w basenie

Współczynnik pH jest wskaźnikiem kwasowości i zasadowości roztworów wodnych związków chemicznych. Skala pH mieści się w przedziale od 0 do 14. Idealna wartość wody w basenie ma wartość od 7,0 do 7,4, takie jest idealne pH dla skóry.

Idealna wartość pH dla skóry, to 7,0 do 7,4, zatem pH wody w basenie powinno się mieścić w tych wartościach. Odczyt 7,0 to wartość neutralna, obojętna, zaś 7,4, to wartość lekko zasadowa. Należy pamiętać, iż podczas wysokich temperatur pH znacznie wzrasta, zaś deszcz powoduje jego spadek.

Niska wartość pH (odczyn kwaśny) wpływa na korozję metali (uszkodzenie instalacji hydraulicznych, filtrujących, drabinek). Wysoka wartość pH (odczyn zasadowy) obniża skuteczność środków do dezynfekcji i koagulacji, powoduje także powstawanie osadów wapiennych. Każde odchylenie od wartości odpowiednich dla skóry, wpływa negatywnie na ciało człowieka. W takich sytuacjach może pojawić się zaczerwienienie, wysypka, reakcje alergiczne. Wartość pH pożądana w wodzie basenowej jest kompromisem pomiędzy skutecznością działania "chemii basenowej", trwałością basenu, jakością wody basenowej i samopoczuciem kąpiących się osób.

Pomiar pH w basenie wykonuje się za pomocą testerów z elektrodą pH lub fotometrem. Jeśli poziom pH nie będzie optymalny, należy zastosować odpowiednie środki służące do jego regulacji. Aby podnieść poziom pH, należy zastosować pH plus, aby obniżyć pH minus.

skala pH
skala pH

Partnerzy