Pompy basenowe

Basenowe pompy filtracyjne (obiegowe)

Pompy obiegowePompa obiegowa jest kluczowym elementem instalacji filtracyjnej basenu. Dzięki jej pracy, możliwe jest filtrowanie wody oraz uruchamianie większości atrakcji wodnych. Ze względu na swoje przeznaczenie, pompy basenowe muszą być trwałe i wydajne.

Jak dobrać pompę do basenu?

Na jakie parametry zwrócić uwagę?

W przypadku niewielkich basenów prywatnych, wystarczająca będzie jedna pompa. Najczęściej wybiera się pompy o mocy rzędu 600-1000 W.

Dla basenów skimerowych przyjmuje się często zasadę, że pompa powinna mieć wydajność, co najmniej taką, aby w ciągu 6-8 godzin przepompować ilość wody równą tej w basenie. Przykładowo, jeśli basen ma pojemność 60-80 m3, to minimalny wydatek pompy powinien wynosić 10 m3/h.

Dla dobrze wypoziomowanych basenów z rynną przelewową można przyjąć, że wydatek pompy, to nie mniej niż 0,4 m3/m2/h, czyli dla basenu o pow.100 m2 wydajność pompy musi być rzędu 40 m3/h.

W basenach publicznych stosuje się bardzo często zestawy pomp, złożone z co najmniej dwóch równolegle połączonych pomp. Rozwiązanie takie, minimalizuje całkowitą utratę filtracji w wyniku awarii jednej pompy. W basenach publicznych instalacja filtracyjna jest bardziej rozbudowana i posiada dużo większą wydajność.

Oczywiście każda pompa ma własną charakterystykę wydajności, w zależności od strat ciśnienia. Oznacza to, że podczas dobierania pompy, oprócz jej nominalnej wydajności, powinno się również oszacować straty wynikające z długości i ukształtowania rzeczywistego rurociągu. Ubytki powinny być bliskie tym, które producent pompy bierze pod uwagę, podając wydajności katalogowe.

Wydajnosc pompy basenowej Na wykresie widoczna jest zależność wydajności pomp od strat, jakie powstają w rurociągu. Straty te są spowodowane głównie szorstkością i długością rurociągu oraz ilością i jakością kształtek. W przypadku rurociągu zawierającego więcej połączeń, kolan itp. lub tam, gdzie zastosowano zbyt małą średnicę rur, strata ciśnienia na rurociągach o tej samej długości będzie większa.

Jak oszacować straty w rurociągu

Producent pomp przewiduje pewne straty ciśnienia i podaje nominalne wydajności przy z góry określonych stratach, zwykle rzędu 10-14 msw. Jak zatem osiągnąć takie wielkości?

  • zastosować odpowiednio dobrane średnice rur
  • nie rozbudowywać zbytnio instalacji (np. dodatkowym "by pass'em")
  • instalacje umieścić w bliskiej odległości od basenu

Aby dokładnie wyliczyć straty ciśnienia, należy uwzględnić ilości i rodzaj składowych części elementów rurociągu, ich jednostkowe straty podawane przez producenta oraz w branżowych normach.

Współczynnik przepływu kv

Współczynnik przepływu, czyli strumień m3/h, jaki zostanie przepuszczony przez dany element rurociągu przy założeniu, że strata ciśnienia wyniesie 1 bar.

Biorąc pod uwagę powyższe parametry oraz rodzaj basenu, można bez większego problemu dobrać odpowiednią pompę.

Partnerzy