Baseny prywatne

Prywatne baseny Pewnie niewiele osób korzystających z basenów wie, iż najstarszy basen na świecie datuje się na około 3000 lat przed naszą erą. Znajdował się on na terenie dzisiejszego Pakistanu. Pierwszy podgrzewany basen wybudowano zaś około I w p.n.e. Od tamtych czasów oczywiście wiele się zmieniło, zarówno w kwestii budowy basenów, jak i stosowanej technologii. Ale właśnie wieki doświadczeń sprawiły, że możemy cieszyć się basenami we własnych domach i ogrodach.

Baseny prywatne stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Aby maksymalnie dopasować cechy basenu i jego wyposażenie do naszych potrzeb i wyobrażeń, oczywiście najlepiej uwzględnić jego budowę już na etapie projektu domu lub ogrodu. W budowie prywatnych basenów wykorzystuje się często technologię skimerową, tańszą i prostszą od technologii z rynną przelewową.

Projektując basen, oprócz oczywistych cech, takich jak typ, wymiary itp., należy uwzględnić i zaplanować także:

Dla basenu wewnętrznego:

 • wykonanie odwodnienia przybasenia dla basenów z rynną przelewową
 • odpowiednią wydajność i jakość instalacji wentylacyjnej, i klimatyzacyjnej w pomieszczeniu basenowym
 • zapotrzebowanie na ogrzewanie (zarówno wody, jak i pomieszczenia basenowego)

Dla basenu zewnętrznego:

 • występowanie wód gruntowych, a w związku z tym wykonanie odwodnienia, szczególnie podczas budowy
 • miejsce budowy wolne od rurociągów, kabli itp.
 • usytuowanie względem słońca, zacienionych miejsc, drzew itp.
 • należy pamiętać, że według polskiego prawa, basen o powierzchni >30m2 można wykonać po uzyskaniu zezwolenia na budowę

W każdym przypadku:

 • odpowiednią przestrzeń na urządzenia techniczne instalacji filtracyjnej i atrakcji wodnych
 • odpowiednią rezerwę mocy przyłącza elektrycznego do obsługi urządzeń technicznych basenu
 • odpowiednio wydajną kanalizację, zdolną przyjąć zrzut wody podczas płukania filtra
 • opcjonalnie planujemy sposób ogrzewania, nakrycia basenu oraz ilość , rodzaj atrakcji wodnych, sposób aranżacji przybasenia itp.

Najlepsze rozwiązania dla basenów wewnętrznych i zewnętrznych.

Prywatne baseny wewnętrzne Basen wewnętrzny:

 • budowa basenu przed wykończeniem domu – wybór typu, rodzaju itp. nie jest ograniczony żadnymi względami technicznymi, można wybrać wiele rozwiązań
 • ograniczeniem są właściwie tylko kwestie finansowe i czas realizacji
 • pod względem estetyki i funkcjonalności najlepsze będą baseny z rynną przelewową
 • jeśli szukamy tańszych i prostszych rozwiązań, najlepiej sprawdzą się baseny skimerowe

Prywatne baseny zewnętrzne Basen zewnętrzny:

 • największym problemem jest niestety klimat
 • wielokrotne przechodzenie konstrukcji i instalacji basenowej przez punkt zamarzania, może spowodować pęknięcia niecki i okładziny, i doprowadzić do rozszczelnienia basenu
 • na niecce basenowej nie zaleca się w Polsce stosowania okładzin ceramicznych
 • zastosowanie specjalnej, zgrzewalnej folii basenowej, która tworzy warstwę wodoszczelną na niecce i nie dopuszcza do przesiąkania wody w przypadku mikropęknięć
 • dobrze sprawdzają się baseny z niecką betonową lub wykonaną z bloczków styropianowych, zalewanych betonem
 • dobrym rozwiązaniem są także baseny z prefabrykowanych elementów (paneli), które po złożeniu tworzą gotową nieckę, na którą zakłada się wkład foliowy; takie rozwiązanie nie pozwala jednak na budowę basenów trwałych z rynną przelewową (z wyjątkiem, gdy niecka prefabrykowana jest wykonana ze stali nierdzewnej)

Partnerzy