Filtry basenowe

Filtry basenowe mają kluczowe znaczenie w procesie filtracyjnym, dlatego bardzo ważne jest ich odpowiednie dobranie i użytkowanie. Zdecydowana większość filtrów, zarówno tych do zastosowania w basenach prywatnych, jak i publicznych, zaprojektowana jest do pracy ze złożem piaskowym lub piaskowo-żwirowym, tzw. wielowarstwowym. Składają się na nie przeważnie 2-3 warstwy piasku i żwirku o różnej granulacji, ułożone kolejno od dołu według malejącej granulacji.

Jak działa filtr basenowy ze złożem piaskowym?

 • na złoże piaskowe w górnej części filtra tłoczona jest przez pompę woda
 • specjalnie ukształtowana część rury doprowadzającej wodę rozprasza strumień tak, aby woda pokryła całą powierzchnię złoża filtracyjnego
 • woda przepływa następnie przez złoże z prędkością od 30 do 50 m/s
 • podczas przepływu, woda filtruje się z zanieczyszczeń fizycznych, o rozmiarach większych niż puste przestrzenie pomiędzy drobinami piasku

Złoże piaskowe po pewnym czasie zapycha się, ciśnienie na filtrze rośnie (ze względu na wzrost oporów tłoczenia wody), a skuteczność filtracji maleje (maleje liczba potencjalnych miejsc, które wyłapują zanieczyszczenia). Zatem do prawidłowego funkcjonowania filtra, potrzebne jest jego płukanie. W najprostszej formie polega ono na odwróceniu przepływu wody w filtrze, co powoduje uwolnienie zanieczyszczeń z przestrzeni pomiędzy ziarnami. Jest to możliwe, ponieważ poszczególne ziarna, na skutek przepływu wody, odsuwają się od siebie, powiększając puste przestrzenie i w ten sposób uwalniają zanieczyszczenia. Dodatkowo, na skutek zderzeń ziaren piasku i ich wzajemnego ocierania, zostają częściowo uwolnione najmniejsze cząstki zaadsorbowane na powierzchni ziaren.

Płukanie filtra basenowego

Filtr w normalnym trybie pracującym:

 • woda jest tłoczona na złoże, a po oczyszczeniu odbierana jest przez specjalny drenaż kolektorowy lub dysze u dołu filtra
 • po tym etapie woda jest kierowana do dezynfekcji chemicznej i ewentualnego ogrzewania
 • podczas płukania, strumień wody jest odwracany za pomocą zaworu 6-drogowego lub multizaworu automatycznego
 • woda wymywa zanieczyszczenia, które następnie kierowane są do ścieków
 • po płukaniu powinno się jeszcze zrobić, tzw. przepłukiwanie złoża, kiedy filtr działa już w normalnym trybie, ale woda jest kierowana do ścieków. Ma to na celu "ułożenie" złoża do pracy, kiedy woda może zawierać jeszcze pewną ilość zanieczyszczeń. Aby uniknąć wtłoczenia ich do basenu, woda jest jeszcze chwilowo kierowana do kanalizacji

Dobór filtra do basenu

Wielkość filtra dobiera się kierując się mocą pompy, ale przy uwzględnieniu jej rzeczywistej wydajności.

W zbyt dużym filtrze, w stosunku do mocy pompy, niemożliwe będzie jego prawidłowe płukanie.

Zbyt mały filtr, spowoduje niepotrzebny wzrost oporów hydraulicznych i niedostateczną filtrację.

Każdy filtr jest tak zaprojektowany, aby przy swojej wydajności, posiadał odpowiednią zdolność filtracyjną i aby możliwe było jego dobre wypłukanie. Ważne jest także, aby był odpowiednio często płukany i miał wymieniane złoże.

filtr do zastosowań prywatnych do zastosowań publicznych
typowe parametry 10-25 m3/h, śr. 500-750 mm 25 m3/h, śr. >900 mm, wys. złoża min. 1200 mm
złoże filtracyjne piaskowe jednolite (0,4-0,8 mm) złoże wielowarstwowe (0,4-0,8/1-2/3-5 mm)
płukanie filtra raz na tydzień co 2-3 dni
wymiana złoża co 3-5 lat co 2-3 lata
typ filtra stojący stojący, leżący
materiał na filtr tworzywo sztuczne, laminat laminat/stal nierdzewna
inne filtry kartuszowe, materiałowe ze złożem okrzemkowym nieciśnieniowe, komorowe

Orientacyjny dobór filtrów dla typowych basenów prywatnych:

 • dla małych basenów 30-50 m3 filtr 400-500 mm, pompa 0,5-1 KM
 • dla średnich basenów 50-70 m3 filtr 500-600 mm, pompa 1-1,5 KM
 • dla basenów ponad 70 m3 filtr 600-750 mm, pompa 1,5-2 KM

Partnerzy