Algi (glony)

Są to prymitywne rośliny jedno i wielokomórkowe. Żyją w wodzie, a dzięki fotosyntezie są samowystarczalne i bardzo odporne na zmiany środowiska wodnego. Z tego względu są bardzo niepożądane w basenie i stanowią poważny problem przy jego utrzymaniu. Skutecznym sposobem na zapobieganie rozrostom alg jest nakrywanie basenu, co utrudnia fotosyntezę i w rezultacie hamuje ich wzrost. Ważne jest, aby każdy basen był często czyszczony mechanicznie, co powoduje odrywanie się alg i glonów od ścian, i obszarów basenu, gdzie lokalne stężenie dezynfekanta jest najmniejsze. Daje to możliwość skierowania alg ze strumieniem wody do filtra, a potem zniszczenia ich w rurociągu i strefach większej aktywności środka utleniającego (dezynfekanta). Skuteczną metodą walki z algami w basenie jest zainstalowanie lampy UV.

Do zwalczania alg stosuje się specjalne związki chemiczne, tzw. "antyalgi". Ze względu na ich negatywny wpływ na jakość wody, należy je stosować ściśle wg zaleceń producenta i dopiero wtedy, kiedy inne metody zawodzą.

Glony widoczne są w postaci zielono-szarego depozytu na ścianach i na dnie basenu.

Woda w basenie, z dużą obecnością glonów, jest zielona lub zielono szara i często nieprzezroczysta. Ich namnażaniu sprzyja obecność innych zanieczyszczeń organicznych.

Partnerzy