Flokulacja i koagulacja

Flokulacja i koagulacja, to procesy łączenia się mniejszych cząstek i mikroagregatów w większe obiekty. Przy czym flokulacja jest końcowym etapem koagulacji, kiedy możliwe jest dostrzeżenie wytrąconych obiektów, najczęściej niekształtnych i nieodpornych na naprężenia mechaniczne drobin. Zjawisko łączenia się małych cząstek w większe agregaty występuje również w wodzie basenowej i jest jednym z niepożądanych przejawów zabrudzenia wody. Aby instalacja filtracyjna mogła skutecznie wyłapywać takie zanieczyszczenia, stosuje się flokulanty. Zasada ich działania polega na stworzeniu warunków do zlepiania się mikroobiektów w większe agregaty, co w rezultacie ułatwia wychwycenie ich przez złoże filtra. Flokulanty, to najczęściej związki glinu.

Przebieg koagulacji i flokulacji
Przebieg koagulacji i flokulacji w basenie
Przebieg koagulacji i flokulacji w basenie
Po pewnym czasie po flokulacji, powinno się zaobserwować wyraźny podział na "czystą" fazę wodną oraz osad.

Partnerzy