Prędkość filtracji

Prędkość filtracji, to prędkością, z jaką woda przechodzi przez złoże filtracyjne. Zwykle dla typowych filtrów piaskowych wynosi ona od 30 do 50 m/s.

Może ona być obliczona ze wzoru:

  • V=Q/S [m/s]
  • Q - wydajność rzeczywista pompy [m3/s] = [m3/h]/3600
  • S - powierzchnia czynna filtra [m2]
  • S - powierzchnia czynna filtra [m2]

Istotne jest zachowanie odpowiedniej prędkości filtracji z kilku względów:

  • zbyt mała prędkość powoduje, że przy płukaniu filtra nie ma wystarczającego przepływu, przez co filtr nie będzie dobrze płukany
  • zbyt duża prędkość utrudnia filtrację i powoduje niepotrzebny wzrost ciśnienia w instalacji, przez co powoduje nadmierne obciążenie i zużycie pompy oraz innych elementów

Partnerzy