Czas obiegu wody basenowej

Jest to czas, w którym teoretycznie cała objętość basenu (i zbiornika przelewowego dla basenów z rynną przelewową) mogłaby być przepompowana przez instalację filtracyjną. Czas obiegu wody w basenie jest kluczowym parametrem przy projektowaniu basenu i jeśli nie jest dobrany odpowiednio, to albo będzie problem z jakością wody, albo będziemy niepotrzebnie ponosić wysokie koszty przy utrzymaniu basenu.

Dla prywatnych basenów skimerowych przyjmuje się, że jest to 6-8 godzin. Należy jednak pamiętać, że w praktyce tylko część wody w tym czasie przejdzie proces filtracji.

Partnerzy