Kryteria wody basenowej

Woda używana do napełnienia basenu, pod względem bakteriologicznym, powinna wykazywać takie same cechy jakościowe, jak woda pitna. Wody solankowe, morskie, mineralne mogą zawierać związki zakłócające proces filtracji i uzdatniania, a jeśli mają służyć do napełnienia basenu, powinny być wcześniej dodatkowo uzdatnione.

pierwiastek w związku chemiczny rozpuszczonym w wodzie stężenie dopuszczalne dla wód do napełniania basenu
Fe (II i III stopień utlenienia) 0,1 mg/l
Mn (mangan) 0,05 mg/l
związki azotowe (amonowe,amoniak) 0,02 mg/l
polifosforany 0,005 mg/l

Niektóre ważne parametry wody basenowej (wg din 19643)

Kryteria fizykochemiczne

woda nieuzdatniona odczyn pH woda uzdatniona odczyn pH
wartość minimalna wartość maksymalna wartość minimalna wartość maksymalna
6,5 7,6 6,5 7,6
woda nieuzdatniona azotany woda uzdatniona azotany
wartość minimalna wartość maksymalna wartość minimalna wartość maksymalna
- - - 20 mg/l ponad normę dla wody pitnej
woda nieuzdatniona azotany woda uzdatniona azotany
wartość minimalna wartość maksymalna wartość minimalna wartość maksymalna
- - 750 mV dla pH<7,3
770 mV dla pH>7,3
-
woda nieuzdatniona azotany woda uzdatniona azotany
wartość minimalna wartość maksymalna wartość minimalna wartość maksymalna
0,3 mg/l - 0,3 mg/l 0,7 mg/l
woda nieuzdatniona azotany woda uzdatniona azotany
wartość minimalna wartość maksymalna wartość minimalna wartość maksymalna
- 0,2 mg/l - 0,2 mg/l

Partnerzy