Co zrobić, gdy woda w basenie jest zielona?

Niewystarczająca ilość odpowiedniej "chemii" w wodzie, słabo działająca lub wyłączona instalacja filtracyjna, mogą zamienić naszą przejrzystą, krystalicznie czystą wodę w basenie w mętny, zielony staw. Wiele osób w takim przypadku decyduje się na całkowitą wymianę wody. Często jest to czynność niepotrzebna, a nawet niebezpieczna dla basenu. Pamiętajmy, że pomimo zabrudzenia, w basenie znajdują się pozostałości aktywnej jeszcze chemii basenowej i nadal możliwe jest przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Jak zatem przywrócić czystość wody?

 • po pierwsze należy wyłowić wszystkie większe zanieczyszczenia siatką
 • następnie wskazane jest zbadanie pH, ponieważ od jego poziomu zależy aktywność środków chemicznych, których użyjemy
 • dodatkowo zalecane jest dokładne wypłukanie filtra
 • w kolejnym etapie wykonujemy szokowe uzdatnianie chemiczne (chlorowanie szokowe, dezynfekcję szokową). Polega ono na chemicznej reakcji utlenienia złożonych związków organicznych, co skutkuje ich rozpadem, a tym samym zabiciem grzybów, bakterii i innego "życia" w basenie. W tym celu możemy użyć jednego z polecanych preparatów
 • podchlorynu sodu (płynny roztwór 17%)
 • tzw. "chloru szokowego" (szybko rozpuszczalny proszek)
 • nadtlenku wodoru, czyli tzw. tlenu aktywnego (roztwór 35%)
 • do wody w wannach SPA (jacuzzi) używa się często preparatów proszkowych na bazie bromu
 • tabletek i proszków typu "kilka w jednym"

UWAGA: Dezynfekcję szokową wykonujemy bardzo ostrożnie. zawsze używamy gumowych rękawiczek i okularów ochronnych. Uważamy, aby nie rozlać lub nie rozsypać preparatów chemicznych. Nigdy nie wolno mieszać różnych chemikaliów pomiędzy sobą. Grozi to powstaniem szkodliwych gazów lub wystąpieniem gwałtownych reakcji z wybuchem włącznie. Preparaty basenowe są bardzo silnymi utleniaczami, kwasami i substancjami biobójczymi. Są związkami żrącymi i działającymi destrukcyjnie na tkanki biologiczne. Należy zachować szczególną ostrożność i nie dopuścić do przedostania się tych środków na gołą skórę. Szczególnie należy uważać na oczy. Gdyby jednak doszło do kontaktu ze skórą lub oczami, należy jak najszybciej zmyć takie miejsce dużą ilością wody. Wskazane jest zatem, aby podczas używania środków chemicznych, pod ręką znajdowała się bieżąca woda.

"Chlor szok"

 • jeśli używamy preparatu w postaci proszku, to wskazane jest wcześniejsze wymieszanie mniejszych porcji w wiadrze z wodą. Warunkowo można wsypywać porcjami proszek wprost do basenu, a następnie szybko wymieszać wodę tak, aby proszek się rozpuścił.
 • ilość „chloru szokowego”, potrzebna do dezynfekcji, jest często podana na opakowaniu. W przypadku mocniej zabrudzonej wody, należy liczyć się z potrzebą przedawkowania zalecanej ilości o 50, a czasem nawet 100%.

Podchloryn sodu i tlen aktywny

 • licząc szacunkowo 1 kanister (30-35 kg) powinien wystarczyć na przeciętny basen, czyli 8 m x 4 m x 1,5 m, przy średnio zabrudzonej wodzie, kiedy nie widać dna. Mniejsze baseny lub gdy woda jest lekko mętna, wystarczająca ilość, to ok 1/2 kanistra płynu

UWAGA: W wypadku basenów zewnętrznych, nigdy nie wolno sypać proszku do basenu przy wietrznej pogodzie, a szczególnie niebezpieczne jest ustawienie się "pod wiatr". W takim przypadku do oczu i dróg oddechowych może przedostać się pewna ilość preparatu, co może skończyć się poważnymi oparzeniami skóry i błon śluzowych.

Najczęściej zmiany w wyglądzie wody obserwuje się wkrótce po zabiegu dezynfekcji. Do całkowitego zużycia dodanych chemikaliów dochodzi jednak dopiero po kilku godzinach. Zależy to od kilku czynników: temperatury wody, pH, cyrkulacji wody.

Pamiętajmy, że czasami woda po takim zabiegu pozostaje lekko mętna, choć wyraźnie widać, że ma już odpowiedni kolor. W takim wypadku należy ponownie sprawdzić pH i jeśli zachodzi taka potrzeba, to skorygować jego poziom, następnie można przejść na tryb normalnej filtracji. Ewentualnie można użyć koagulantu oraz preparatów zwalczających glony i grzyby w celu wyklarowania się wody. W większości przypadków, woda po kilku kolejnych dniach, powraca do pożądanego stanu.

UWAGA: Nie wolno kąpać się bezpośrednio po dezynfekcji szokowej wody. Absolutnie konieczna i minimalna przerwa w kąpieli, to około 24 godziny od wprowadzenia preparatu dezynfekującego do wody.

Partnerzy