Zbiornik wyrównawczy (przelewowy)

Jest to miejsce, najczęściej w pomieszczeniu technicznym lub na podbaseniu, gdzie gromadzi się woda przelana z basenu przez rynnę przelewową. Zbiornik taki ma swój własny roboczy poziom wody, który ulega zmianom (na przykład musi on przyjąć wodę wypartą przez kąpiących się w basenie ludzi). Basen z rynną przelewową jest tak skonstruowany, że zawsze ma jeden poziom wody dokładnie taki, jak krawędzie rynny przelewowej. Zaś sama rynna powinna być wypoziomowana idealnie właśnie po to, aby woda przelewała się równomiernie. Nadmiar wody spływa więc do zbiornika wyrównawczego. Za pomocą specjalnego zaworu można również dolać wody do zbiornika wtedy, kiedy np. po płukaniu filtra jest jej mało. Zbiornik przelewowy może być umieszczony w ziemi obok basenu zewnętrznego. Zbiornik taki ma pojemność około 5% objętości basenu dla basenów prywatnych i około 10%-15% dla obiektów publicznych. Zbiorniki mogą mieć różne kształty i być zrobione z różnych materiałów. Istotna jest odpowiednia pojemność i trwałość.

przelewowy zbiornik wyrównawczy

Zdjęcie:

  1. odpływ denny
  2. pomieszczenie techniczne z pompą, filtrem itp.
  3. prefabrykowany zbiornik przelewowy
  1. normalny poziom roboczy
  2. najniższy poziom, przy którym automatyka sterowania basenem, jeśli jest zainstalowana, powinna odłączyć pompę, aby zapobiec tzw. zjawisku suchobiegu
  3. maksymalny poziom pracy, powyżej którego woda przeleje się do instalacji ściekowej, aby zapobiec przepełnieniu zbiornika

Partnerzy