Rynna przelewowa

Rynna przelewowa jest integralną częścią basenu przelewowego. Jej zadaniem jest odprowadzenie wody z górnej części basenu do filtracji. Ze względu na specyfikę rozmieszczenia zanieczyszczeń w wodzie, jest ona najskuteczniejszym rozwiązaniem w basenach. Najwięcej zanieczyszczeń w przestrzeni wodnej basenu znajduje się przy powierzchni i na dnie. Z tego względu, równomiernie przelewająca się cienka warstwy wody do rynny, bardzo skutecznie odprowadza powierzchniowe zanieczyszczenia. Rynna przelewowa jest specjalnie uformowanym kanałem wzdłuż basenu, gdzie co pewną odległość zamontowano odpływ do zbiornika przelewowego. Istnieje kilka rodzajów rynny przelewowej. Różnice polegają na ukształtowaniu kanału, ale zasada działania odpływu jest identyczna.

Rynna przelewowa

Partnerzy